Hotărârile C.L. Chiochiş

Hotarire aprobare cont de execuție
Hotarire aprobare Plan de acțiuni interes local
Hotărîre modificare Organigramă și Stat de funcții
Hotarire Plan de analiza
Hotarîre privind alegerea președinte de ședință
Hotarire transformare funcție publică
Hotarire stabilire taxe si impozite locale pe anul 2015
Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Chiochis pe anul 2015
Hotarire stabilire taxa atestat producator
 Hotarire tarife Vitalia
 Hotarire taxa speciala salubrizare
 Hotarire validare mandat consilieri 2012
 Hotarire validare modificare buget local
 Hotarire aprobare exercitiu bugetar
 Hotarire aderare la ACR
 Hotarire aderare tinut gal
 Hotarire aprobare buget
 Hotarire aprobare buget venituri si cheltuieli
 Hotarire aprobare cont de executie
 Hotarire aprobare cotizatie ADI
 Hotarire aprobare cotizatie ADI deseuri
 Hotarire aprobare Organigrama si stat de functii
 Hotarire aprobare plan de ocupare
 Hotarire aprobare preluare ca venit la bugetul local
 Hotarire aprobare scrisoare de garantie bancara
 Hotarire atribuire pajisti
 Hotarire buget rectificat
 Hotarire buget venituri și cheltuieli
 Hotarire comisie inventar
 Hotarire completare inventar bunuri
 Hotarire contract asistenta juridica
 Hotarire contract imprumut
 Hotarire incheiere contract asistenta juridica
 Hotarire inscriere carte funciara
 Hotarire inventar
 Hotarire lucru foc deschis
Hotarire modificare organigrama si stat de functii
 Hotarire plan actiuni ajutor social
 Hotarire plan de analiza a riscurilor
 Hotarire prelungire scrisoare de garantie
 Hotarire prelungire scrisoare de garantie bancara
 Hotarire regim inchiriere pajisti
 Hotarire reziliere contract de inchiriere
 Hotarire servicii supraveghere lucrari cursuri apa
 Hotarire solicitare prelungire scrisoare de garantare