Satul este atestat documentar în anul 1320, sub numele Kekus, fiind deținut de groful din Jimbor. În perioada Reformei, o parte dintre locuitori au trecut la Calvinism, iar restul la Unitarianism. În 1673 intră în posesia Familiei Bánffy. În 1643 este înființată școala reformată.

Este distrus la începutul Răscoalei lui Rákóczi.Începând cu Secolul al XVIII-lea a aparținut familiei nobile maghiare Wesselényi. În 1878 este înființată farmacia din sat.

Pagina de internet a institutiei a fost creată pentru a face legătura între administrația publică locală și cetățenii comunei interesați de activitatea desfășurată. În același timp prin anunțurile și materialele publicate pe această pagină se va crește transparența decizională, accesul cetățenilor la informații de interes public și vom atinge mai ușor obiectivele stabilite prin Planul de Integritate.

Astfel, potrivit unei schiţe istorice, scrisă de un necunoscut între 1840-1857, „Satul Leşu s-a întemeiat... de către leşi. Atunci au venit cinci familii din ţara leşească care au rămas cu acelaşi nume până în ziua de azi: Moţ, Hurdiş, Todica, Varvarii şi Constantin. Mai târziu au mai venit trei familii: Solcan, venită din Solcaz, Gălăneşti din Jacova şi Todicanii din Todasca.