Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
Hotărîre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat HCL nr. 37 din 13.08.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind luare act de atribuire a contractelor de închiriere pajiști din comuna Chiochiș HCL nr.36 din 05.07.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind implementarea proiectului Construirea unei clădiri care oferă servicii funerare în localitatea Bozieș HCL nr.35 din 05.07.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea proiectului ” Construirea unei cladiri care oferă servicii funerare în localitatea Bozieș ” HCL n.34 din 05.07.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Devizului general și a Indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiții : Reabilitare și modernizare Școala Bozieș HCL nr.33 din 25.06.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Statutului comunei Chiochiș HCL nr.32 din 25.06.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public ADI gaze naturale HCL nr.31 din 09.05.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind alegerea președintelui de ședință HCL nr.30 din 09.05.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind înscrierea în Cartea Funciară a unui număr de 3 imobile drumuri de exploatație din extravilanul localității Buza-Cătun comuna Chiochiș HCL nr.29/25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind acordarea mandatului special primarului comunai Chiochiș să voteze pentru acceptarea comunei Spermezău în AGADI gaze naturale HCL nr.28/25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind neasumarea responsabilității organizării Programului pentru școli al României la nivelul comunei Chiochiș HCL nr.27 din 25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pe anul 2019 HCL nr.26 din 25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2019 HCL nr.25 din 25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiochiș pe anul 2019 HCL nr.24/25.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind regimul închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a comunei Chiochiș HCL nr.23 din 09.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind rezilierea contractelor de închiriere a pajiștilor din comuna Chiochiș în anul 2015 HCL 22 / 09.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție : Modernizare drumuri de inters local în Chiochiș HCL nr.21/09.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție : Rețea publică de canalizare a apelor în Chiochiș HCL nr.20/09.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Rețea publică de alimentare cu apă în Chiochiș HCL nr.19/09.04.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestică HCL 18 / 28.03.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind obligațiile și răspunderile ce revin pentru păstrarea curățeniei în comuna Chiochiș 2019 HCL 17 din 28.03.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea devizului de execuție lucrări de îngrijire și regenerare a pădurilor comunei Chiochiș 2019 HCL 16 din 28.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 teren forestier proprietatea comunei Chiochiș HCL nr.15 din 28.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Chiochiș la 31.12.2018 HCL nr.14 din 28.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității HCL nr.13 din 22.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind regimul închirierii pajiștilor aflate în proprietatea publică a comunei Chiochiș HCL nr.12 din 22.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobare solicitării Supercom de modificare a tarifelor la salubrizare pe anul 2019 HCL nr.11 din 22.02.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului teren împrejmuit Chiochiș HCL nr.10 din 31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismele Primăriei Chiochiș pe anul 2019 HCL 9 din 31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilieri locali ai comunei Chiochiș anul 2019 HCL 8/31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale pe anul 2019 HCL nr.7/31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor pentru anul 2019 HCL nr.6/31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 HCL 5/31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea solicitării operatorului Supercom de modificare a tarifelor la salubrizare HCL nr.4/31.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor Tehnico-Economici actualizați : Reabilitare și modernizare Școala Gimnazilală Chiochiș comuna Chiochiș HCL nr.3/22.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor Tehnico-Economici actualizați : Reabilitare și modernizare Școala Gimnazilală - Grădiniță cu program normal Bozieș comuna Chiochiș HCL 2/22.01.2019 2019 Descarca document
Hotărîre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare la nivelul comunei Chiochiș pentru anul școlar 2019 - 2020 HCL 1/22.01.2019 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti